Koninklijke BAM Groep is een bouwbedrijf, dat wereldwijd actief is. De tien werkmaatschappijen van BAM zijn actief in de sectoren Bouw en vastgoed en Infra, alsmede in Publiek-private samenwerking.

BAM heeft als missie een duurzame omgeving te realiseren die het leven van mensen verbetert. Dit bereikt de Groep door medewerkers toegang te geven tot de meest baanbrekende kennis, middelen en digitale technologieën. En door oplossingen te bieden voor de totale bouwketen, voor opdrachtgevers en maximale waarde te creëren voor aandeelhouders.

BAM opereert in Nederland vanuit diverse kantoren. Voordat BAM Concernhuisvesting de gebouwen groter dan 500 m2 in beheer nam, lag dit decentraal bij de locaties zelf. De ontvangst van gasten was bij de ene locatie anders georganiseerd dan in andere kantoren.

BAM Concernhuisvesting wilde na overname en centralisatie van het beheer meer uniformiteit creëren in de dienstverlening op de locaties. Er werd een uniform concept gecreëerd, zodat gasten BAM herkennen, welk kantoor zij ook betreden. Met als doel dat elke gast welkom en gastvrij wordt ontvangen. Of dat nu op een kantoor in Gouda , Utrecht of Amsterdam is. BAM wilde naar een actieve benadering van gasten in plaats van een reactieve benadering.

Nu de focus meer op gastvrijheid ligt, wordt niet alleen aandacht besteed aan de ontvangst van de gasten, maar ook aan de locaties zelf. Zo wordt bij de meeste locaties een open en ruimtelijke omgeving gecreëerd, zodat de ontvangstruimte een gastvrije sfeer uitstraalt. Daarbij is afgestapt van een traditionele receptiebalie. Bij BAM wordt je ontvangen door een gastvrouw die op je afstapt om de gast direct een welkom gevoel te geven. In alle BAM-gebouwen wordt gewerkt met een uniform handboek, waarin het beleid van gastvrijheid staat. Dit wordt langzaam doorgevoerd op alle locaties.

De manier van gastvrijheid die wij nu hanteren past goed bij de filosofie van BAM. En dat is erg belangrijk, de verwachting van de gast moet worden overtroffen, maar wel in de lijn der verwachting van de gast blijven op het moment dat hij bij een bouwbedrijf binnenstapt.